Dagelijkse archieven: 13 augustus 2012


  Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn er in alle kleuren van de regenboog: verlegen of juist heel vrij, enthousiast of teruggetrokken, heel sociaal en/of veel betrokken in conflicten, op de voorgrond tredend of juist faalangstig. Dit maakt het lastig om deze kinderen te signaleren. In de vakliteratuur worden vaak lijstjes met […]

Signaleren, maar hoe?