Algemene Voorwaarden & Privacy


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Slimmekleuters.nl, onderdeel van Onderwijskrachtig, gevestigd te Alphen aan den Rijn. KvK. nummer van Onderwijskrachtig is: 53277597. BTW-id NL001733897B69. Deze gebruikersvoorwaarden gaan in vanaf 1 september 2016 en gelden voor onbepaalde tijd.

N.B. Deze algemene voorwaarden zijn aangepast vanwege de AVG, met een beschrijving en verantwoording van ons privacybeleid op 25 mei 2018.

Op 20 februari 2021 zijn de algemene voorwaarden nogmaals aangepast vanwege het toevoegen van gedrukte lesmaterialen in de webwinkel van www. slimmekleuters.nl

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod in de webwinkel van Slimmekleuters.nl. De voorwaarden worden voor iedereen op elektronische wijze beschikbaar gesteld op  www.slimmekleuters.nl

1.2 Door bij het plaatsen van een bestelling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, bevestig je dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals beschreven in dit document, akkoord gaat.

2. Levering

2.1 Levering van digitale leermiddelen vindt plaats d.m.v. een digitale download. De download link wordt zichtbaar zodra de betaling succesvol is verlopen. Ook wordt de downloadlink per email aan je toegestuurd.

2.2 Levering van gedrukte leermiddelen vindt plaats d.m.v. een verzending per postpakket binnen zeven dagen na aankoop. De verzenddagen zijn donderdag en/of zaterdag.

2.3 Onderwijskrachtig zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (door bijvoorbeeld technische problemen), dan ontvang je binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heb je het recht de bestelling zonder kosten te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding geretourneerd.

2.4 Onderwijskrachtig heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra de door Onderwijskrachtig geleverde digitale leermiddelen aan jou zijn aangeboden d.m.v. het toesturen van een werkzame downloadlink.

2.5 Onderwijskrachtig heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra de door Onderwijskrachtig geleverde gedrukte leermiddelen aan jou zijn aangeboden door de pakketbezorger.

3. Prijzen

3.1 Als er bij de prijs een geldigheidsduur wordt vermeld, wordt de prijs binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij er wettelijke wijzigingen zijn wat betreft de btw.

3.2 De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Bij afstandsaankopen geldt er een bedenkingstijd van 14 dagen. Binnen die tijd kun je je aankoop annuleren, ruilen of terugsturen. Er geldt echter geen herroepingsrecht op de digitale leermiddelen van Onderwijskrachtig. Zodra je betaling succesvol is afgerond, is de aankoop definitief.

Uitleg hierover is als volgt: Je kunt een aankoop niet meer ongedaan maken wanneer het gaat om diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. In het geval van een digitale download neem je het product onmiddelijk in gebruik.

N.B. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden zie je uitdrukkelijk af van het herroepingsrecht bij aanschaf van digitale leermiddelen.

4.2 Bij afstandsaankopen geldt er een bedenkingstijd van 14 dagen. Binnen die tijd kun je je aankoop annuleren, ruilen of terugsturen. Er geldt wel herroepingsrecht op de gedrukte leermiddelen van Onderwijskrachtig.

4.3 Vanaf de dag dat het gedrukte leermiddel is ontvangen, heb je 14 dagen bedenktijd. In die tijd mag je het leermiddel inspecteren en bekijken zoals men ook in een winkel zou doen. Het kopiëren van (delen van) de map is niet toegestaan.

4.4 Zie je af van de koop, stuur dan binnen de bedenktijd van 14 dagen een mail naar cora@slimmekleuters.nl waarin je aangeeft dat je de leermiddelen terug wilt sturen. Ik stuur je zo snel mogelijk een bevestiging en de adresgegevens voor de retourzending.

4.5 Je zorgt dat de leermiddelen in oorspronkelijke staat binnen de 14 dagen bedenktijd zijn geretourneerd. De verzendkosten binnen Nederland bedragen ongeveer €6,75. Vanuit België kunnen de kosten hoger liggen. Let op, de kosten van retourzending zijn voor jouw eigen rekening.

4.6 Vervolgens zal Onderwijskrachtig binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending je aankoopbedrag terugstorten op de rekening waarmee de betaling is gedaan.

5. Gegevensbeheer

5.1 Met ingang van de privacy-wetgeving op 25 mei 2018 heeft Onderwijskrachtig het privacybeleid herzien en aangepast. Het privacybeleid wordt onderaan deze pagina beschreven en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

6. Conformiteit en garantie

6.1 Onderwijskrachtig geeft een volledige en nauwkeurige beschrijving van het product en staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de genoemde specificaties.

6.2 Alle afbeeldingen en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Slimmekleuters.nl zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Eventuele gebreken van een product dien je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, schriftelijk via email te melden via cora@slimmekleuters.nl. Je ontvangt binnen 2 weken een reactie op jouw klacht van Onderwijskrachtig.

6.4 Indien jouw klachten door Onderwijskrachtig gegrond worden bevonden, zal Onderwijskrachtig naar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of het reeds betaalde bedrag retour storten.

6.5 Deze garantie geldt niet indien je de factuur voor het betreffende product niet hebt voldaan.

6.6 Ook vervalt de garantie als je het product zelf hebt bewerkt of dit door derden hebt laten doen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

7.2 Onderwijskrachtig is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen met inachtneming van artikel 3.1.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Onderwijskrachtig en jou komt tot stand nadat een product bestelling door jou is geplaatst en betaald via de in de webwinkel aangeboden betaalmethodes en deze bestelling door Onderwijskrachtig bevestigd wordt met een email met de bestelbevestiging en de factuur.

9. Overmacht

9.1 Onderwijskrachtig is niet aansprakelijk, indien ik niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan mijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee Onderwijskrachtig ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door jou kan worden verwacht, zoals storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, ziekte, oorlog, overheidsmaatregelen en andere storingen in ons bedrijf.

9.3 Onderwijskrachtig kan in geval van overmacht de termijn van levering  te veranderen of de overeenkomst te ontbinden. In het laatste geval ontvang je door jou reeds betaalde bedragen voor niet geleverde diensten retour.

10. Klachten en geschillen

10.1 Op de overeenkomsten tussen jou en Onderwijskrachtig is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien je in het buitenland woont.

10.2 Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

10.3 We raden je aan om klachten eerst bij Onderwijskrachtig kenbaar te maken aan Cora Hansen via cora@slimmekleuters.nl. We kunnen dan proberen je klacht in overleg met jou op te lossen. Na indiening van de klacht komen wij binnen vier weken met een voorstel voor een oplossing.

10.4 Ben je niet tevreden met het voorstel voor een oplossing, dan kun je de klacht voor bemiddeling aanmelden via het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie als het gaat om een online aankoop. Het oordeel van het ODR Platform is bindend voor Onderwijskrachtig en wordt binnen 30 werkdagen uitgevoerd.

10.5 Je kunt als klant ook na de bemiddelingsprocedure altijd nog in hoger beroep bij de rechter. Consequenties van het oordeel van beroep worden door Onderwijskrachtig binnen dertig werkdagen uitgevoerd.

10.6 We bewaren informatie over ingediende klachten en de afhandeling daarvan twee jaar om eventuele patronen te kunnen ontdekken en onszelf te kunnen verbeteren.


Privacybeleid

Dit privacy-beleid is opgesteld voor en door www.slimmekleuters.nl, onderdeel van Onderwijskrachtig, gevestigd te Alphen aan den Rijn, Havixhorst 110, 2402MV. Het KvK nummer van Onderwijskrachtig is 53277597. Het beleid gaat in op 25 mei 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. Indien wijzigingen wettelijk noodzakelijk zijn, zal het beleid worden aangepast.

Algemeen

 1. Het privacy beleid geldt voor gegevensbeheer en gegevensverwerking op de website, via de mailbox en bedrijfsadministratie slimmekleuters.nl en/of Onderwijskrachtig.
 2. De gegevensbeheerder is Cora Hansen, eigenaar van Onderwijskrachtig.
 3. Door bij het plaatsen van een bestelling akkoord te geven m.b.t. het privacy-beleid, bevestig je dat je het in dit document beschreven privacy-beleid hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
 4. Onderwijskrachtig bewaart jouw gegevens voor administratieve doeleinden, om met je te communiceren, om nieuws over het bedrijf te delen, of om opdrachten/ bestellingen te kunnen uitvoeren.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

 1. Persoonsgegevens zijn die gegevens die over jou gaan, of direct tot jou zijn te herleiden. Bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, adres, emailadres, etc.
 2. Gegevens van organisaties zijn géén persoonsgegevens.
 3. Het privacy-beleid in dit stuk beschreven is van toepassing op persoonsgegevens, en geldt niet m.b.t. organisaties.
 4. Tip die hieruit voortvloeit: indien mogelijk: maak je bestelaccount op slimmekleuters.nl én andere websites aan op naam van de school/ organisatie, zo draag je zelf bij aan de veiligheid van je persoonsgegevens.

2. Bewaren en verwerken van persoonsgegevens op basis van de grondslag: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst’

 1. Wanneer je een product bestelt bij www.slimmekleuters.nl maak je een account aan. Er wordt gevraagd de volgende informatie in te voeren: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Je maakt een wachtwoord aan, dat wordt versleuteld bewaard en is voor de gegevensbeheerder niet toegankelijk.
 2. De accountgegevens worden gebruikt om automatisch een factuur te sturen.
 3. Je accountgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard zodat je altijd kunt inloggen op je account. Je kunt dan eenvoudig een nieuwe bestelling plaatsen én je kunt online altijd bij je digitale bestellingen.
 4. Je telefoongegevens kunnen worden gebruikt om snel contact op te nemen bij problemen of vragen m.b.t. bestellingen.
 5. Je adresgegevens worden gebruikt om bestellingen van gedrukte leermiddelen naar je te verzenden.
 6. Wil je je account verwijderen? Stuur een mailtje naar cora@slimmekleuters.nl en je account wordt binnen de wettelijke termijn verwijderd. N.B. je kunt de verwijdering niet ongedaan maken en je hebt geen online toegang meer tot je bestelde producten. Tip: zorg dat je deze producten eerst veilig hebt gedownload op je eigen computer of netwerk.
 7. Als je je inschrijft voor een training van www.slimmekleuters.nl bewaar ik je naam, emailadres, organisatie, informatie over je functie, de factuur en informatie over de betaling daarvan in een overzicht voor de loop van het betreffende schooljaar. Deze gegevens heb ik nodig om met je te kunnen communiceren over de organisatie van de training, om je een factuur te kunnen sturen en de betaling daarvan op te kunnen volgen.

3. Emailcontact met Onderwijskrachtig

 1. Onderwijskrachtig onderhoudt emailcontacten met haar cliënten en relaties en bewaart een selectie van de actuele emailwisseling in de mailbox van www.slimmekleuters.nl . Zo kunnen je emailadres en de besproken zaken gemakkelijk gebruikt en gevonden worden.
 2. Aan het eind van het betreffende schooljaar vraagt Onderwijskrachtig je toestemming (zie artikel 5) om je emailadres toe te voegen aan de lijst met contactpersonen zodat je max. 4x per kalenderjaar een nieuwsbrief kunt ontvangen. Geef je geen toestemming dan verwijder ik je gegevens uit mijn administratie.
 3. Indien je op enig moment wilt dat je naam en emailadres verwijderd worden van de lijst met contactpersonen stuur je een mailtje naar cora@slimmekleuters.nl en je gegevens worden binnen de wettelijke termijn hiervoor (een maand) verwijderd.

4. Certificaten

 1. Na deelname aan een gevalideerde training van Onderwijskrachtig ontvang je een (digitaal) certificaat/bewijs van deelname met een code voor de registeruren.
 2. Onderwijskrachtig bewaart van de digitale documenten in haar administratie een duplicaat. Bij navraag kan Onderwijskrachtig bevestigen dat je de training daadwerkelijk met succes hebt afgerond. Dit valt onder ‘het bewaren van persoonsgegevens wegens een gerechtvaardigd belang’. Door het bewaren van uitgereikte certificaten kan Onderwijskrachtig nagaan of personen onrechtmatig beweren een training te hebben gevolgd.
 3. Zeven jaar na toekenning van het certificaat verwijdert Onderwijskrachtig het duplicaat uit haar administratiesysteem.

5. Bewaren van gegevens op basis van de grondslag: toestemming van de betrokken persoon

 1. Onderwijskrachtig plaatst alléén na jouw uitdrukkelijke toestemming je naam en emailadres op een lijst met contactpersonen. Deze lijst wordt gebruikt om (op onregelmatige basis) een nieuwsbrief te sturen, maximaal 4x per kalenderjaar.
 2. Je kunt je toestemming geven via email, of (indien beschikbaar) kun je bij je bestelling ‘ja ik wil de nieuwsbrief ontvangen’ aanvinken.
 3. Onderwijskrachtig bewaart je email met daarin jouw toestemming in een speciaal aangemaakte map in de mailbox van slimmekleuters.nl.
 4. Wil je van de lijst met contactpersonen worden gehaald? Laat het weten in antwoord op een nieuwsbrief of stuur een mailtje naar cora@slimmekleuters.nl en je naam en emailadres worden binnen de wettelijke termijn hiervoor (een maand) verwijderd uit de lijst.

6. Bewaren van gegevens op basis van de grondslag: het nakomen van een wettelijke verplichting

 1. De wet schrijft voor dat facturen van ondernemingen zeven jaar bewaard moeten worden. Onderwijskrachtig zal daarom in een administratiesysteem en in een online back-up jouw factuur zeven jaar bewaren, daarna wordt deze verwijderd.
 2. Wanneer je een account hebt worden de facturen voor onbepaalde tijd bewaard in het beheerdersdeel van slimmekleuters.nl . Indien je je account wilt verwijderen (artikel 2.e) zal ik voorafgaand aan de verwijdering de facturen downloaden en bewaren in het administratiesysteem en in een online back-up. Na zeven jaar wordt de factuur verwijderd.

7. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

 1. De gegevens die je aan ons bekend maakt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  1. Het verzorgen van de internetomgeving van de website en de website zelf;
  2. Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 2. Wij geven uitsluitend in bovengenoemde gevallen inzage in persoonsgegevens aan andere partijen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 3. Wij maken gebruik van Google Analytics om de website verder te optimaliseren. We doen dit met zorgvuldigheid omtrent jouw privacygegevens:
  1. je IP adres wordt gemaskeerd.
  2. Onderwijskrachtig heeft een verwerkersovereenkomst met Google.
  3. Onderwijskrachtig stuurt geen persoonsgegevens door naar Google.
 4. Verder zullen wij de door jou gedeelde gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is.

8. Beveiliging persoonsgegevens:

 1. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  1. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  2. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  3. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Klachten

 1. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.