Gebruikersvoorwaarden


Wanneer je een leermiddel van Slimmekleuters.nl aanschaft, is het goed te weten wat je daar wel en niet mee mag doen.

Daarom hieronder de gebruiksvoorwaarden. Lees ze even goed door, dan komen zowel jij als wij niet voor verrassingen te staan!

Omdat Slimmekleuters.nl onderdeel is van Onderwijskrachtig, is dit de naam die je hieronder tegenkomt 😉

Gebruiksvoorwaarden

  1. Bij aankoop van een (digitaal) leermiddel van Onderwijskrachtig krijg je een licentie op naam voor één schoollocatie of één begeleidingspraktijk of één gezin. Je mag het leermiddel downloaden en beschikbaar maken voor de door jou gekozen setting. Binnen deze setting mag je de het leermiddel onbeperkt afdrukken en gebruiken zoals het bedoeld is.
  2. De (digitale) leermiddelen waarvoor Onderwijskrachtig licentie verleent, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Onderwijskrachtig en haar toeleveranciers.
  3. Van de (digitale) leermiddelen van Onderwijskrachtig mag je niets (ook geen delen) zonder toestemming openbaar maken, doorverkopen, of verveelvoudigen/ kopieren en weggeven aan derden.
kaartjes los liggend 1 klein