Heb je een kleuter die… vaak ruzie heeft?


juli-2007-049

Wat zegt je eigen gevoel? Is het zo dat slimme kleuters en hoogbegaafde kinderen vaak sociaal niet zo handig zijn?
Veel mensen denken dat dit zo is. Ze zien dat deze kleuter niet goed tot samenspel komt, hij heeft vaak ruzie. Regelmatig komt het kind klagen dat de anderen hem pesten, of dat zij zich niet aan de afspraken houden. Dat klopt allemaal, en toch is dit de grootste fabel die er over hoogbegaafde kinderen bestaat!

Hoogbegaafde kinderen zijn over het algemeen veel verder ontwikkeld in hun spel, taalgebruik en sociale inzicht. In de reguliere klas zijn zij echter als een dekseltje dat niet goed op de andere potjes sluit. De andere jonge kleuters zijn vaak nog niet rolvast, zij kunnen het ene moment ‘vader’ zijn, maar wanneer ze een pet zien liggen zijn ze opeens politieman. De slimme kleuter vindt dat niet eerlijk, zo is het iet afgesproken!  En komt klagen bij de leerkracht… Ook tijdens het buiten spelen zie je vaak dat jonge kleuters opeens zonder overleg iets anders gaan spelen. De slimme kleuter voelt zich dan in de steek gelaten en geeft aan dat hij gepest wordt.

Ik heb dit zelf goed kunnen ervaren toen ik enkele jaren geleden de overstap maakte van een reguliere groep naar de Leonardo-kleutergroep. Kinderen die ik in de reguliere groep had gehad en daar veel conflicten hadden en niet goed vriendschap konden sluiten, waren nu helemaal op hun plek. Weg conflicten, weg ‘gepest worden’. Ze passen beter in deze groep van ontwikkelingsgelijken.

Toch kan de bovenstaande fabel wel degelijk waarheid worden. Wanneer een Slimme Kleuter niet wordt erkend in zijn begaafdheid of niet wordt begeleid tijdens het spelen en omgaan met anderen, zal hij of zij zich steeds minder prettig gaan voelen in de omgang met anderen. Misschien trekt hij zich terug, of gaat hij liever met oudere kinderen om, of vraagt hij veel extra aandacht van de leerkracht. Het sociaal zwakke gedrag is dan echter een gevolg van de situatie. Door goed te coachen en begeleiden kun je dit in belangrijke mate voorkomen.

Geef een reactie