Het begint bij de intake…


file0001581853591

 

Als je kinderen wilt signaleren die mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong hebben, begin dan meteen goed: bij het intakegesprek met de ouders. Door de juiste vragen te stellen kun je een indruk krijgen van de voorschoolse ontwikkeling van het kind. Wanneer je weet dat je een kleuter in de groep krijgt met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong, kun je hier vanaf het begin op inspelen! Neem daarom de volgende items op in je intake vragenlijst:

Vraag naar de motorisch ontwikkeling van het kind. Wees alert als ouders aangeven dat het kind erg vroeg kon lopen, huppelen en/of fietsen. Ook als ouders aangeven dat het lang geduurd heeft voor het kind ging lopen of fietsen, maar dat het ‘ineens’ over deze vaardigheid beschikte kan dat een signaal zijn. Sommige kinderen die later hoogbegaafd blijken te zijn laten iets pas zien als ze zeker weten dat ze het kunnen…

Vraag naar de taalontwikkeling: Let op bij een vroege taalontwikkeling, of (zoals hierboven) wanneer ouders aangeven dat het kind laat ging spreken, maar wel ineens in hele zinnen sprak.

Vraag of ouders een representatieve tekening mee willen nemen. Veel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen al aardig tekenen en maken scenario’s met duidelijke ‘poppetjes’. Soms laten deze kleuters op school alleen krastekeningen zien, omdat ze zich razendsnel aanpassen aan wat ze denken dat er in de klas wordt ‘verwacht’. Overigens zijn er ook genoeg Slimme Kleuters die nog niet over een goede fijne motoriek beschikken en dus nog geen goede tekening kunnen maken. Ik ben dan ook geen voorstander van het beoordelen van kleutertekeningen met ‘punten’ zoals je weleens tegenkomt. Wel is het van belang om te weten hoe een kind thuis tekent, zodat je het weet wanneer het kind aanpassingsgedrag gaat vertonen.

Vraag naar vriendjes en vriendinnetjes. Het is interessant als kinderen op zeer jonge, voorschoolse leeftijd al een vaste vriendschap hebben ontwikkeld en al goed samen kunnen spelen i.p.v. naast elkaar. Ook het graag spelen met oudere kinderen kan opvallend zijn.

Vraag naar interesses van het kind: Sommige kinderen hebben al jong een specifieke interesse en weten hier ook al veel vanaf. Voorbeelden zijn het heelal, dino’s, een bepaald dier, treinen, Starwars, etc. In de praktijk kom ik dit vaker bij jongens dan bij meisjes tegen.

Vraag naar gedrag: kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen hun ouders voor een flinke uitdaging stellen! Koppig gedrag met bijvoorbeeld eten en steeds de grenzen blijven opzoeken hoor ik regelmatig terug van ouders.

Vraag naar cognitieve ontwikkeling van het kind: puzzelt het graag, heeft het interesse in cijfers/tellen of letters? Je kunt hierbij dan direct aansluiten in de klas.

Natuurlijk zijn er nog meer vragen te stellen, maar met de bovenstaande vragen kun je peilen of er sprake is van een kleuter die extra uitdaging nodig heeft.

Nog een laatste tip: houd het intakegesprek ‘op tijd’ Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn meesters in het zich aanpassen aan de groep. Na ongeveer 6 weken zullen sommigen van hen weinig meer laten zien van hun voorsprong en loop je de kans dit te missen. Als je het intakegesprek binnen de eerste 14 dagen houdt, heb je de kans om op een goede manier in te spelen op de behoeftes van deze kinderen. Doen dus!

Geef een reactie