Signaleren, maar hoe?


school-en-kinderboerderij-198
 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn er in alle kleuren van de regenboog: verlegen of juist heel vrij, enthousiast of teruggetrokken, heel sociaal en/of veel betrokken in conflicten, op de voorgrond tredend of juist faalangstig.Dit maakt het lastig om deze kinderen te signaleren. In de vakliteratuur worden vaak lijstjes met kenmerken opgenomen. In de meeste lijstjes komen o.a. onderstaande punten voor:
  • Creativiteit; kinderen hebben originele ideeën en bedenken inventieve oplossingen
  • Versnelde reken- en lees/taalontwikkeling: vroege interesse in cijfers en letters
  • Doorzettingsvermogen; kinderen verdiepen zich ergens in en geven niet zomaar op als iets niet lukt ( maar ook: faalangstgevoelig)
  • Zich bezig houden met levensvragen
  • Uitstekend mondeling taalgebruik
  • Bijzonder gevoel voor humor
  • Verbanden leggen, grote leer- en denkstappen kunnen maken
  • Specifieke interessegebieden zoals dinosaurussen of het heelal

Het punt is dat deze lijstjes niet altijd houvast bieden in de praktijk van de kleutergroep. Inmiddels jarenlang gewerkt met een groep hoogbegaafde jonge kinderen. Bij veel van de kinderen die ik in deze groep heb begeleid springt de voorsprong niet direct in het oog. In de loop van de tijd zijn me toch verschillende zaken opgevallen die ik bij meerdere kinderen in de klas terug zie. Deze zal ik in de serie ‘heb je een kleuter die…’ beschrijven. Heb je een kleuter in de groep waarbij je veel van deze zaken herkent, overweeg dan om verdere stappen te ondernemen!

 
 

Geef een reactie