Signaleren2
Soms komen ouders vertellen hoe goed hun kinderen al kunnen rekenen, tellen, lezen etc. Aan jou als leerkracht de taak om te ontdekken wat zij echt kunnen! Veel kinderen kunnen de telrij al heel ver opzeggen. Dit kan aangeleerd zijn, zoals je ook een versje onthoudt. Het is leuk om […]

Heb je een kleuter die… kan spelen met getallen?

          Bijna alle kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong leren zichzelf in enige mate lezen tijdens de kleuterperiode. Sommigen lezen al vloeiend prentenboeken voor, anderen spellen nog de mkm-woordjes. Al deze kinderen begrijpen in meer of mindere mate het systeem dat erachter zit: symbolen herkennen, vertalen naar klanken […]

Heb je een kleuter die… al (bijna) kan lezen?

Dit is een lastige! Bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zie je vaak (maar uiteraard niet altijd…) dat zij al jong heel aardig kunnen tekenen. Al vroeg ontstaan er mensfiguren en worden er zelfs hele scenes getekend. Soms komt ook ruimtelijk inzicht naar voren in de tekening. Kijk maar eens naar […]

Heb je een kleuter die… mooi kan tekenen? (of juist ...
  Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn er in alle kleuren van de regenboog: verlegen of juist heel vrij, enthousiast of teruggetrokken, heel sociaal en/of veel betrokken in conflicten, op de voorgrond tredend of juist faalangstig. Dit maakt het lastig om deze kinderen te signaleren. In de vakliteratuur worden vaak lijstjes met […]

Signaleren, maar hoe?