signaleren ontwikkelingsvoorsprong


2
Soms komen ouders vertellen hoe goed hun kinderen al kunnen rekenen, tellen, lezen etc. Aan jou als leerkracht de taak om te ontdekken wat zij echt kunnen! Veel kinderen kunnen de telrij al heel ver opzeggen. Dit kan aangeleerd zijn, zoals je ook een versje onthoudt. Het is leuk om […]

Heb je een kleuter die… kan spelen met getallen?  Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn er in alle kleuren van de regenboog: verlegen of juist heel vrij, enthousiast of teruggetrokken, heel sociaal en/of veel betrokken in conflicten, op de voorgrond tredend of juist faalangstig. Dit maakt het lastig om deze kinderen te signaleren. In de vakliteratuur worden vaak lijstjes met […]

Signaleren, maar hoe?