Thema De Ruimte: creatief denken


outside the box

Graag laat ik slimme kleuters in mijn groep op een andere manier nadenken en gebruik maken van hun creativiteit. Gelukkig hoef ik daarvoor niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Er zijn genoeg leuke materialen te vinden om het creatief denken te stimuleren.

Outside the box: creatief denken

Schoolsupport geeft een mooie methode uit: Outside the Box. Hierin vind je handig kopieerbare lessen waarin van de kinderen creativiteit in denken wordt gevraagd. Ze ontwerpen iets (bijvoorbeeld een koekoeksklok in een ander thema) ze lossen een probleem op (zet wegwijs bordjes neer in een plattegrond van een pretpark) of ze spelen met taal. Er zijn meerdere delen verkrijgbaar. In het deel voor 6-7 jaar vind je activiteiten die geschikt zijn voor kleuters met een ontwikkelingsvoorpsrong. Ook leuk om in een klein groepje aan te laten werken!

De Doepelval

Een van de leukste lessen die ik hier uit gedaan is het ontwerpen van een ‘Doepelval’. Een denkbeeldig wezen, de Doepel (in ons geval natuurlijk een ruimtewezen) moet gevangen worden genomen omdat hij anders alle bakstenen van onze planeet opeet. Direct een mooie start om met de kinderen te filosoferen: wat zou er dan gebeuren? Waar zouden we dan wonen? Kunnen we op een andere manier ook huizen bouwen?

De kinderen ontwerpen een val en houden daarbij rekening met zijn speciale eigenschappen: zo is zijn staart magnetisch, kleven zijn snorharen aan alles vast en houdt hij erg van worstjes. Ook kunnen zijn oren gemakkelijk ergens in verstrikt raken. Natuurlijk moet de Doepel op humane wijze worden gevangen, want het is een heel vriendelijk dier, met slechts één lastige gewoonte…

Prezi bij deze les creatief denken

Bij deze les heb ik een prezi gemaakt, zo kun je alvast een indruk krijgen van de les: http://prezi.com/msdj7bkaod8b/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 Andere interessante titels om creatief denken in te zetten in de groep:

Geef een reactie