Wetenschap voor Slimme kleuters


foto George Thomas via Flickr

foto George Thomas via Flickr

Wetenschap en techniek voor Slimme Kleuters

Kleuters zijn van nature nieuwsgierige wezens. En Slimme Kleuters hebben vaak nog veel meer vragen! Zo proberen ze grip te krijgen op de wereld om hen heen. Onderwerpen uit het domein natuurkunde en techniek zijn prikkelend en interessant voor deze kinderen. Experimenteren, ervaren, concluderen…  zelf leren nadenken biedt zoveel meer dan het geven van pasklare antwoorden!

 

Hoe bouw je zoiets op in je kleutergroep? Daarvoor kijken we naar het constructivisme dat er van uitgaat dat een concrete aanleiding prikkelt tot het vormen van een leerbehoefte. Kortom, als de omgeving interessant en boeiend genoeg is, komt elke leerling tot leren…

  • Beleven: Start met de demonstratie van een experiment. Wat gebeurt er, wat zie/hoor/ruik/proef/voel je? Hoe zou dat komen? Wat is er aan de hand? Hierbij laat je de Slimme Kleuter ervaren dat zij iets nog niet weten en kun je samen een leervraag formuleren: Wat zouden we willen weten? Hoe kunnen we dat gaan onderzoeken?
  • Verkennen: Aan de slag met allerlei experimenten en onderzoeken. Belangrijk is het om hierbij goede vragen te stellen: Wat gebeurt er? Hoe komt dat denk je? Wat zou er gebeuren als je ….? Laat de kleuters in de kring hun proefjes demonstreren en bespreek deze met de groep. Geef in deze fase nog geen uitleg of informatie, dit staat het vrij onderzoeken en zelf inzichten opdoen in de weg.
  • Uitvinden: Bespreek met de kleuters wat er is ontdekt. Wat hebben ze uitgevonden? Zijn er conclusies die steeds weer terugkomen? Nu kun je nieuwe kennis aanbieden. Door het combineren van deze kennis met de ervaringen van het experimenteren en eerder opgedane kennis komt de kleuter tot inzicht en heeft daadwerkelijk iets nieuws geleerd!
  • Toepassen: In de tijd die volgt kun je met de kleuters gaan bedenken hoe je deze ‘uitvinding’ zou kunnen toepassen. Misschien herkennen zij de natuurkundige regel vaker? Misschien kunnen zij nu voorspellen wat er gebeurt bij een nieuw experiment.

Volgende keer een concrete uitwerking over middelpunt vliedende kracht!

 

Geef een reactie